ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ข้อสอบ คลังข้อสอบ แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยฟรี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คลังข้อสอบ แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยฟรี

ดาวน์โหลดข้อสอบฟรี

คณิตศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบเข้าเตรียมอุดม วิชาคณิต ปี26-28
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ มาม่า O-Net  A-Net
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-Net ฉบับสมบูรณ์
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-Net
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ มาม่า Admission
ข้อสอบพร้อมเฉลย เซตเบื้องต้น
ข้อสอบพร้อมเฉลย ตรรกศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย ระบบจำนวนจริง
ข้อสอบพร้อมเฉลย ฟังก์ชัน
ข้อสอบพร้อมเฉลย ความสัมพันธ์
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาคตัดกรวย
ข้อสอบพร้อมเฉลย เรขาคณิตวิเคราะห์
ข้อสอบพร้อมเฉลย เมทริกซ์
ข้อสอบพร้อมเฉลย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ข้อสอบพร้อมเฉลย เวกเตอร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย จำนวนเชิงซ้อน
ข้อสอบพร้อมเฉลย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ข้อสอบพร้อมเฉลย แคลคูลัสเบื้องต้น
ข้อสอบพร้อมเฉลย ลำดับและอนุกรม
ข้อสอบพร้อมเฉลย กำหนดการเชิงเส้น
ข้อสอบพร้อมเฉลย สถิติ และเลขดัชนี
ข้อสอบพร้อมเฉลย สถิติ
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4-5 โรงเรียนวัดสุทธิ
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์2 2543-2548
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ Brand Summer Camp 2008
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมเฉลย
ข้อสอบคณิตกลางภาคร.ร.ตอ.ม.6  
ข้อสอบคณิตกลางภาคร.ร.ตอ.ม.5
ข้อสอบคณิตกลางภาคร.ร.ตอ.ม.4
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์1 2543-2548
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ Brand Summer Camp 2009
ข้อสอบ คณิตศาสตร์  ETV
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) มาม่า 2533
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-Net 52
ข้อสอบเข้าเตรียมอุดม วิชาคณิต ปี26-28

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ ป.6
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาวิทยาศาสตร์กายฯ 2543-2548
ข้อสอบ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) มาม่า 2533
ข้อสอบแข่งขัน จุฬาฯ วิชาการ 2551
ข้อสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ GAT
ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (O-Net) มาม่า 2533
ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-Net 52

ฟิสิกส์
ข้อสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิชาฟิสิกส์ปี2551
ข้อสอบ ฟิสิกส์ Brand Summer Camp 2008
ข้อสอบ ฟิสิกส์ Brand Summer Camp 2009
ข้อสอบ ฟิสิกส์ O-net  ETV
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์ 2543-2548
ข้อสอบ ฟิสิกส์ A-net  ETV

เคมี
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี 2543-2548
ข้อสอบ เคมี Brand Summer Camp 2009
ข้อสอบ เคมี  ETV
ข้อสอบ เคมี Brand Summer Camp 2008

ชีววิทยา
ข้อสอบ ชีววิทยา O-Net
ข้อสอบ ชีววิทยา  ETV
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา 2543-2548
ข้อสอบ ชีววิทยา Brand Summer Camp 2008
ข้อสอบ ชีววิทยา Brand Summer Camp 2009

ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาไทย ป.6
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย 2543-2548
ข้อสอบ ภาษาไทย Brand Summer Camp 2009
ข้อสอบ ภาษาไทย (เตรียมอุคมศึกษา)
ข้อสอบ ภาษาไทย Brand Summer Camp 2008
ข้อสอบ ภาษาไทย O-Net 52
ข้อสอบ ภาษาไทย มาม่า 2533
ข้อสอบ ภาษาไทย มาม่า ครั้งที่ 11

ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ป.1    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ป.2    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ป.4    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ป.5    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาษาอังกฤษ ป.6    
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ 2543-2548
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Brand Summer Camp 2009
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Brand Summer Camp 2008
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ มาม่า 2533
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ETV
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ O-Net 52
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ GAT ครั้งที่ 1
ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Get 2552

ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาเยอรมัน 2543-2548
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาญี่ปุ่น 2543-2548
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาฝรั่งเศส 2543-2548
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน 2543-2548
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาบาลี 2543-2548
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอาหรับ 2543-2548

สังคมศึกษา
ข้อสอบพร้อมเฉลย สังคมศึกษา ป.1    
ข้อสอบพร้อมเฉลย สังคมศึกษา ป.2  
ข้อสอบพร้อมเฉลย สังคมศึกษา ป.3    
ข้อสอบพร้อมเฉลย สังคมศึกษา ป.4    
ข้อสอบพร้อมเฉลย สังคมศึกษา ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย สังคมศึกษา ป.6  
ข้อสอบ สังคมศึกษา  ETV
ข้อสอบ สังคมศึกษา Brand Summer Camp 2008
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา 2543-2548
ข้อสอบ สังคมศึกษา Brand Summer Camp 2009
ข้อสอบ สังคมศึกษา มาม่า 2533
ข้อสอบ สังคมศึกษา มาม่า ครั้งที่ 11
ข้อสอบ สังคมศึกษา O-Net 52
ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ

พระพุทธศาสนา
ข้อสอบพร้อมเฉลย พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย พระพุทธศาสนา ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย พระพุทธศาสนา ป.6

ประวัติศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย ประวัติศาสตร์ ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย ประวัติศาสตร์ ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย ประวัติศาสตร์ ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย ประวัติศาสตร์ ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย ประวัติศาสตร์ ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย ประวัติศาสตร์ ป.6

สุขศึกษา
ข้อสอบพร้อมเฉลย สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
ข้อสอบ สุขศึกษาศิลปะการงานอาชีพฯ O-Net 52

ศิลปะ
ข้อสอบพร้อมเฉลย ศิลปะ ป.1    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ศิลปะ ป.2  
ข้อสอบพร้อมเฉลย ศิลปะ ป.3    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ศิลปะ ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย ศิลปะ ป.5    
ข้อสอบพร้อมเฉลย ศิลปะ ป.6    

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบพร้อมเฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบพร้อมเฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบพร้อมเฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบพร้อมเฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบพร้อมเฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบพร้อมเฉลย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
toon2536 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่วยหน่อยนะคับ จะดูข้อสอบ
jeen ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 - ป. 5
note ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวสอบศิลปะป.3
nann ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุนค้ะ
raywadee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
peace472009 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุณครับ
krukung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้ข้อสอบไปฝึกนักเรียนค่ะ

krukung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 7 โพสของ (krukung)
ทำไงจะดูได้ค่ะ
korn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
ล่าสุดในฟอรั่มเดียวกัน
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » พูดคุยกับทีมงาน
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้