ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สถานภาพ (Status) คือ

สถานภาพ (Status) คือ ตำ แหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
มีอยูเ่ กี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวม สถานภาพจึงมีลักษณะเป็นนามธรรม บุคคลเมื่อเกิดมาใน
สังคมย่อมมีสถานภาพ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีหลายสถานภาพ สถานภาพจึงเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลที่ทำ ให้
บุคคลแตกต่างจากผู้อื่น และมีอะไรเป็นเครื่องหมายของตัวเอง
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » สังคมศึกษา
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้