ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สถานภาพ (Status) คือ

สถานภาพ (Status) คือ ตำ แหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
มีอยูเ่ กี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวม สถานภาพจึงมีลักษณะเป็นนามธรรม บุคคลเมื่อเกิดมาใน
สังคมย่อมมีสถานภาพ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีหลายสถานภาพ สถานภาพจึงเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลที่ทำ ให้
บุคคลแตกต่างจากผู้อื่น และมีอะไรเป็นเครื่องหมายของตัวเอง
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » สังคมศึกษา
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้