ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย

การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย
อวัยวะสำคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย คือ ไต (Kidneys)
ไต พบในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
- ไตคนมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแดง 2 เม็ดอยู่ด้านหลังของลำตัว เมื่อผ่าไตจะสังเกตเห็นเนื้อไต
ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งในเนื้อไตแต่ละข้างประกอบด้วยหน่วยไต (Nephron) 1 ล้านหน่วย ทำหน้าที่กำจัดของเสียใน
รูปของปัสสาวะ
หน่วยไตแต่ละหน่วยประกอบด้วยโครงสร้างย่อย ดังนี้
1. โบว์แมนส์ แคปซูล (Bowman’s Capsule) ลักษณะทรงกลมมีผนัง 2 ชั้น ห่อหุ้มกลุ่มเส้นเลือดฝอยไว้
2. เส้นเลือดฝอย มี 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
- กลุ่มเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใน Bowman’s Capsule เรียกว่า โกลเมอรูลัส (Glomerulus)
- พันอยู่ตามท่อของหน่วยไต
3. ท่อหน่วยไต (Convoluted Tubule) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
- ท่อหน่วยไตส่วนต้น (Proximal Convoluted Tubule) มีการดูดสารที่มีประโยชน์กลับมากที่สุด
- ท่อหน่วยไตตอนกลาง มีชื่อเรียกเฉพาะว่า เฮนเล ลูป (Loop of Henle) มีลักษณะคล้ายอักษร
ตัวยู (U) เป็นบริเวณที่มีการดูดน้ำและโซเดียมคลอไรด์กลับได้มาก
- ท่อหน่วยไตตอนท้าย (Distal Convoluted Tubule)
4. ท่อรวม (Collecting Duct) เป็นบริเวณที่รวมของเหลวที่ได้จากการทำงานของหน่วยไตก่อนที่จะ
ส่งต่อไปยังกรวยไต ซึ่งมีลักษณะคล้ายปัสสาวะ
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
ล่าสุดในฟอรั่มเดียวกัน
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » หน่วยของสิ่งมีชีวิต
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้