ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : การลำเลียงสารผ่านเซลล์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การลำเลียงสารผ่านเซลล์

การลำเลียงสารผ่านเซลล์
การรักษาดุลยภาพของเซลล์เป็นหน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ โดยเยื่อหุ้มเซลล์จะควบคุมการผ่านเข้า-ออก
ของสารระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกกับภายในเซลล์ ซึ่งการลำเลียงสารเข้า-ออกเซลล์มี 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
1. การลำเลียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
2. การลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
ล่าสุดในฟอรั่มเดียวกัน
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » หน่วยของสิ่งมีชีวิต
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้