ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร รหัสวิชา 3104-0004
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร รหัสวิชา 3104-0004

การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร
2. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3. เพื่อให้มีความสามารถเดินสาย ติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา และการใช้เครื่องมือติดตั้ง
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจ หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร
2. ป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
3. เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า, เครื่องมือ,อุปกรณ์และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ วิธีการปักเสาพาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน, เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานจากการคำนวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วโหลดเซ็นเตอร์ เซฟตี้สวิตซ์ ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ เดินสายใต้ดิน ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร การบำรุงรักษา
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร (3104-0004)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้