ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 3101-2106
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 3101-2106

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล  
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซล
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา ถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงต่อเวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซล
2. ใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามที่คู่มือกำหนด
3. ใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจวัดชิ้นส่วน ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล ได้ตามที่คู่มือกำหนด
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดชิ้นส่วนการปรับแต่ง และการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล (3101-2106)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้