ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รหัสวิชา 3207-2013
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รหัสวิชา 3207-2013

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน  
(Human Resource Management in Private Sector)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชน
2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานภาคเอกชน
3. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชน
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการ แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชน
2. อธิบายระบบการบริหารงานในหน่วยงานภาคเอกชน
3. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน
4. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาระบบงาน บริหารงานในภาคเอกชน การพัฒนาบุคคลในภาคเอกชนการดำเนินการทางวินัยและประโยชน์เกื้อกูล
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน (3207 – 2013)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้