ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3207-2010
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3207-2010

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(Seminar in Human Resource Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ตระหนักถึงความสำคัญของมติกลุ่มในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรมนุษย์
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. อภิปรายร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. สรุปมติการอภิปรายของกลุ่ม นำไปใช้แก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การพัฒนาทีมงาน การสร้างขวัญกำลังใจ สภาพการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และอภิปรายกลุ่ม
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2010)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้