ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา แรงงานสัมพันธ์ รหัสวิชา 3207-2008
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา แรงงานสัมพันธ์ รหัสวิชา 3207-2008

แรงงานสัมพันธ์  
(Labor Relations)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์
2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารแรงงานสัมพันธ์
3. ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์
2. บอกหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
3. นำหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาที่กำหนดให้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคมศาลแรงงาน วิธีพิจารณาความแรงงาน ฯลฯ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » แรงงานสัมพันธ์ (3207 – 2008)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้