ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3204-2205
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3204-2205

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce system Development)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมจัดทำเว็บเพจ
2. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและการจัดทำการค้า การประชาสัมพันธ์ร้านค้าและการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถปฏิบัติวางแผนและจัดการค้าขายบนอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้เห็นคุณค่า ความสำคัญ ระบบการค้าขายบนอินเทอร์เน็ต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้งร้านค้า และการวางแผนการทำการค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทอนิกส์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3204 - 2205)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้