ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204-2003
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3204-2003

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์  
(Structure of computer Systems)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของเครื่อง
2. มีทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง (Assembly)
3. เห็นคุณค่า ความสำคัญ และบทบาทขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
2. อธิบายความสำคัญขององค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
3. เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของ CPU, ALU, Register, Memory, Port, รหัสแทนข้อมูล ภาษา Assembly เบื้องต้น
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (3204 - 2003)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้