ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 3201-2020
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน รหัสวิชา 3201-2020

การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน  
(Financial Analysis by Spreadsheet Program)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานบันทึกและการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีและรายงานการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน
2. มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินงวดมูลค่าปัจจุบัน การคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน การใช้ฟังก์ชั่นทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจด้วยโปรแกรมตารางงาน
3. มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานวิชาชีพด้วยโปรแกรมตารางงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บันทึกข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมตารางงาน
2. วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการเงินโดยใช้โปรแกรมตารางงาน
3. มีความขยันและอดทน รักการทำงานวิชาชีพบัญชีด้วยโปรแกรมตารางงาน
4. มีความรอบคอบและมีวินัยในการทำงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกและการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีและรายงานการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน การวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินงวด มูลค่าปัจจุบันการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน การใช้ฟังก์ชั่นทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน (3201 – 2020)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้