ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก รหัสวิชา 3211-2007
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก รหัสวิชา 3211-2007

การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก  
(Merchandise for Retailing)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจกระบวนการจัดการสินค้า
2. มีทักษะในกระบวนการจัดการสินค้า
3. ตระหนักถึงการจัดการสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการจัดการสินค้า
2. ออกแบบและสร้างรูปแบบจำลองกระบวนการจัดการสินค้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการสินค้า การบริหารหมวดสินค้า การคัดเลือกสินค้า แหล่งสินค้า การกำหนดปริมาณขอบเขต และการทำกำไรของสินค้า การเตรียมพื้นที่ขาย การออกแบบร้าน การจัดแสดงสินค้า รูปแบบการขายสินค้าที่ไม่ใช้หน้าร้าน
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2007)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้