ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การเงินธุรกิจ รหัสวิชา 3205-2003
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การเงินธุรกิจ รหัสวิชา 3205-2003

การเงินธุรกิจ  
(Business Finance)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการบริหารการเงิน
2. เกิดความรู้ในหลักการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน นโยบายเงินปันผล
3. เกิดความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารเงินทุน การวางแผนทางการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถบอกเป้าหมายในการบริหารการเงิน
2. สามารถบอกหลักการในการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และนโยบายเงินปันผล
3. สามารถบอกเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารทางการเงินของการใช้อัตราส่วน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเงินต่อธุรกิจ การจัดหารเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวางแผนกำไร การจัดทำงบประมาณเงินสดและการควบคุมทางการเงิน วิธีจัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การพิจารณาโครงการลงทุน ค่าของทุนนโยบายเงินปันผลและการตัดสินใจ การประเมินค่าของธุรกิจเพื่อการรวมกิจการและการเลิกกิจการ
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การเงินธุรกิจ (3205 – 2003)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้