ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร รหัสวิชา 3404-2108
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร รหัสวิชา 3404-2108

อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร  
(Herbal Food and Drink)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย
2. มีความสามารถเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
3. มีความสามารถผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร บรรจุภัณฑ์ เก็บรักษาและจัดจำหน่าย
4. มีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด รอบคอบ อดทนและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบ และอุปกรณ์ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและการจัดจำหน่าย
2. เลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
3. ผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
4. บรรจุภัณฑ์ เก็บรักษาและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร (3404 – 2108)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้