ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก รหัสวิชา 3211-2001
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก รหัสวิชา 3211-2001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก  
(Fundamentals of Retail Business)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิวัฒนาการ ประเภท และส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีก
2. มีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อม และแผนผังการดำเนินงานร้านค้าปลีก
3. ตระหนักถึงการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดธุรกิจค้าปลีก
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และแผนผังการดำเนินงานร้านค้าปลีก
3. จัดการส่งเสริมการขายของร้านค้าปลีก
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก ประเภทของธุรกิจค้าปลีก ส่วนผสมทางการตลาดของการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ทำเลที่ตั้งร้าน การคัดเลือก การจัดซื้อ การจัดเก็บและการตั้งราคาสินค้า การโฆษณา ลักษณะของการขาย และการบริการ ที่ดี การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของร้าน แผนผังของร้าน เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2001)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้