ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2825
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2825

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์  
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
3. เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช้คำสั่งและปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ
2. โต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่ใช้กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โปรแกรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ (2201 – 2825)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้