ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2401

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้
5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
2. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2201 – 2401)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้